OM OS

Jacob Fischer  (f. 1962)


Landskabsarkitekt MAA, MDL, kreativ direktør og indehaver af tegnestuen GHB Landskabsarkitekter a/s.

Jacob har afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Landskab 1995 og beskæftiger sig med skitsering og detailprojektering af byrumsopgaver og større landskabsopgaver samt udarbejdelse af konkurrenceforslag.

Sideløbende med tegnestuearbejdet er Jacob aktiv i forskellige faglige sammenhænge: ekstern censor og forelæser ved Københavns Universitet og Kunstakademiets Arkitektskole, samt fagdommer i et stort antal konkurrencer. Jacob har endvidere været redaktør, medforfatter til og tilrettelægger af flere bogudgivelser om landskabsarkitektur.
Jacob har deltaget i forskellige TV-programmer for DR2, bland andet om herregårdshaver og fornyelsen af Søndermarken. Han har deltaget i DR's "Drømmehaver", 12 haveudsendelser med en lettilgængelig indføring i de klassiske danske haver.
Jacob er formand for redaktionsudvalget for tidsskriftet LANDSKAB.
Jacob modtog i 2009 et arbejdslegat fra Statens Kunstfonds.


Louise Risør (f. 1965)


Landskabsarkitekt MDL, projektleder i Hillerød Kommune

Louise er oprindeligt fagudlært gartner og anlægstekniker og siden uddannet landskabsarkitekt. I sit over 30-årige virke har Louise således erfaring inden for såvel projektering af grønne områder, byrum og parker som mere praktisk relateret faglig rådgivning inden for pleje og drift af friarealer.
Louise har som seniorfagleder i COWI blandt andet været designansvarlig i forbindelse med udformningen af 17 nye byrum i tilknytning til den kommende Metro Cityring i København og Frederiksberg. 

Louise er i dag ansat i Hillerød Kommune, hvor hun arbejder med byens grønne rum samt kommunens mange bydelsudvidelser.
Louises tilgang til et givent projekt tager oftest afsæt i hendes gartneriske baggrund, idet hun lægger stor vægt på projektets bygbarhed og den efterfølgende drift og vedligehold. Med afsæt i sit solide plantekendskab og viden om planternes fysiologiske vækstvilkår arbejder hun bevidst med planterne som hendes primære byggemateriale.